UBEZPIECZENIE 2024

UBEZPIECZENIE SKT MEGA DANCE 2024

Drodzy Rodzice,
Przesyłamy informacje dotyczące ubezpieczenia każdego zawodnika SKT Mega Dance na  rok 2024
Obowiązuje jeden wariant dla wszystkich osób ze składką 58 zł/osobę
Prosimy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia oraz potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia do dnia 8.03.2024 r. wysyłając maila na adres megadance.biuro@wp.pl i podanie danych osoby do ubezpieczenia (imię i nazwisko, pesel, data urodzenia). Składkę za ubezpieczenie prosimy wpłacić na konto klubowe z dopiskiem ( imię i nazwisko )
Sportowy Klub Taneczny Mega Dance
Dereszowa 27
65-544 Zielona Góra
ING Bank Śląski: 38 1050 1911 1000 0022 6674 5039
Wpłaty należy dokonać do dnia 14.03.2024r.

 

Każdy członek naszego klubu powinien/musi wykupić ubezpieczenie klubowe – ubezpieczenie to jest wymagane przez ustawodawcę i zaproponowany zakres spełnia wymogi art. 38 ustawy o sporcie. Zakres całodobowy obejmuje w szczególności treningi w naszym
klubie, udział we współzawodnictwie jak również wypadki w życiu prywatnym. Rodziców, którzy nie ubezpieczą dziecka za pośrednictwem klubu zobowiązuje się do dostarczenia do dnia 15.03.2024 r, kopii polisy potwierdzającej ubezpieczenie dziecka w
zakresie NNW z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu, oraz wypełnienie oświadczenia i wysłanie do biura klubu. Jest to dla nas ważne, ponieważ posiadając ubezpieczenie w klubie nie będziemy każdorazowo robić nowej listy wyjeżdżając na obóz, pokazy, czy zawody. Jeśli ktoś ubezpieczył się indywidualnie to również biuro klubu posiada taką informację więc trenerzy i opiekunowie mogą być spokojni.

Jeśli dzieci zrzeszone w naszym stowarzyszeniu jadą na letni lub zimowy obóz sportowy nie będą ubezpieczani dodatkowo ponieważ nasze ubezpieczenie jest obligatoryjne na te działania. Osoby które nie ubezpieczają dziecka w naszym stowarzyszeniu muszą ubezpieczyć dziecko we własnym zakresie dostarczając nr polisy do biura stowarzyszenia. Nawet jeżeli dziecko jest już gdzieś ubezpieczone (w szkole czy indywidualnie czy też w innym klubie) to nie zwalnia to klubu z posiadania ubezpieczenia zawodnika. Czyli klub musi posiadać ubezpieczenie zawodnika bez względu na to czy zawodnik wykupił ubezpieczenie indywidualnie czy w klubie. A więc może się zdarzyć, że rodzic będzie musiał wykupić dwie lub więcej polis. Plusem w tej sytuacji jest fakt, iż w razie nieszczęśliwego wypadku można uzyskać odszkodowanie z
kilku polis.
Oferta tego ubezpieczenia jest stworzona pod dzieci uprawiające sport wyczynowo.

Załączniki do oferty ubezpieczenia NNW dla zawodników SKT Mega Dance:

WARTA-OWU-Ekstrabiznes-Plus_C7902

 

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW DLA ZAWODNIKÓW SKT MEGA DANCE 2024

Zachęcamy Państwa do skorzystania z proponowanego ubezpieczenia ponieważ, osoby jadące na obozy i warsztaty sportowe nie będą musiały dodatkowo się ubezpieczać, jeśli posiadają ubezpieczenie „klubowe”.

Jeśli osoby nie ubezpieczają się w naszym klubie będą musiały wysłać do nas nr polisy dziecka.