Let’s Dance EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr 2023 PNWM

Nasz projekt pod nazwą ?Let?s dance? dotyczył aktywności sportowej praktykowanej poprzez taniec Rock?n Roll Akrobatyczny , którą realizowaliśmy przy współpracy z partnerem Cottbus,  z którym to nawiązaliśmy trwałą i owocną współpracę.  Celem naszego projektu była organizacja warsztatów tanecznych, konfrontacja umiejętności tanecznych, wymiana doświadczeń i pogłębienie przyjaźni polsko-niemieckiej.

https://www.youtube.com/watch?v=3XLfLA5da0o

 

Ensemble Pffikus 1979 e.V z Cottbus

Sportowy Klub Taneczny Mega Dance 

IMG_5312 IMG_5323 Na basenie LOTTO Ferie 2023 Aquapark

Projekt zakładał realizację polsko-niemieckich zajęć tanecznych, które realizowane były w dniach 27-31.01.2023 w Zielonej Górze. Na te dni przypadł punkt kulminacyjny.
W trakcie trwania projektu odbył się turniej tańca, podczas którego sędziowie wyłonili zwycięzców i wręczyli nagrody.

Print

IMG_5264 IMG_5267 ? kopia (3) IMG_5271

W projekcie zaplanowanowaliśmy bogaty program zajęć ? codzienne zajęcia taneczne z trenerami, zajęcia integracyjne, animacje językowe, gry terenowe, dyskusje, aktywne formy spędzania czasu wolnego (basen, spacery, park trampolin).

Dzięki właśnie aktywności naszej młodziezy beneficjęci nabyli umiejętności taneczne, udoskonalili techniki tańca jak i równieżwzmocniliśmy rozwój współpracy transgranicznej.

euroregion

Partnerzy projektu wspólnie podejmowali już próby organizacji podobnych wydarzeń, stąd ocena naszej współpracy jako owocna i trwała. Realizacja planowanych działań projektowych doprowadziła do zacieśnienia kontaktów między partnerami, wymiana doświadczeń między trenerami doprowadziła do ponownego otwarcia dyskusji na temat stosowanych metod treningowych, a organizowany turniej działał motywująco na uczestników projektu i zwiększył chęć młodych sportowców do udziału w podobnych wydarzeniach w przyszłości. Również integracja dzieci podczas obozu doprowadziła do zacieśnienia wzajemnych kontaktów, co w przyszłości zaowocuje dalszymi działaniami o charakterze transgranicznym.

Print

 

 

IMG_0520 IMG_5305 IMG_5352 ? kopia

 

 

Unser Projekt ?Let?s Dance? bezieht sich auf sportliche Aktivitäten, die durch den Rock?n Roll Tanz praktiziert werden, die wir gemeinsam mit dem Partner Cottbus durchführen werden und mit dem wir eine dauerhafte und fruchtbare Zusammenarbeit aufgebaut haben.
Ziel unseres Projektes ist die Veranstaltung von Tanzworkshops, die Auseinandersetzung mit tänzerischen Fähigkeiten, der Austausch von Leistungen und die Vertiefung der deutsch-polnischen Freundschaft.

https://youtu.be/3XLfLA5da0o
Das Projekt sieht die Durchführung der deutsch-polnischen Aktivitäten vor, die vom 27-31. 01. 2023 in Zielona Góra durchgeführt werden. In diesen Tagen findet der Höhepunkt statt. Während des Projekts findet ein Tanzturnier statt, bei dem die Preisrichter die Gewinner ermitteln und die Preise überreichen.
Das Projekt hat ein reichhaltiges Programm geplant ? Tanzunterrichte mit Trainern, Integrationskurse, Sprachanimation, Geländespiele, Diskussionen, aktive Formen der Freizeitgestaltung (Schwimmbad, Spaziergänge, Sprungpark).
Die erwarteten Ergebnisse des Projekts sind der Erwerb tänzerischer Fähigkeiten, die Verbesserung der Tanztechnik und die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Die Projektpartner haben bereits gemeinsam versucht, ähnliche Veranstaltungen zu organisieren, so dass unsere Zusammenarbeit als fruchtbar und dauerhaft bewertet wird. Die Durchführung der geplanten Projektaktivitäten wird die Kontakte zwischen den Partnern stärken, der Erfahrungsaustausch zwischen den Trainern wird die Diskussion über die angewandten Trainingsmethoden wieder öffnen, das Turnier wird die Teilnehmer motivieren und den Wunsch junger Athleten erhöhen, an ähnlichen Veranstaltungen in Zukunft teilzunehmen. Auch die Integration der Kinder während des Camps wird zu einer engeren Interaktion führen, was zu weiteren grenzüberschreitenden Aktivitäten führen wird.

 

LOGO MEGA DANCE Logo_Pfiiffikus1979 (2)

euroregionPrint

PLAKAT EUROREGION