UBEZPIECZENIE SPORTOWE 2023 SKT MEGA DANCE

UBEZPIECZENIE SKT MEGA DANCE 2023 UBEZPIECZENIE 2023

 

Drodzy Rodzice, Przesyłamy informacje dotyczące ubezpieczenia każdego zawodnika SKT Mega Dance na rok 2023

W tym roku ze względu na lepsze warunki przy zachowaniu optymalnej składki (znacznie wyższa suma ubezpieczenia NNW oraz bardzo wysoki limit na koszty leczenia )? zdecydowaliśmy się na zmianę Ubezpieczyciela z InterRisk na Wartę .

W tym roku obowiązuje jeden wariant dla wszystkich osób ze składką 55 zł/osobę

Prosimy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia oraz potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia do dnia 08.03.2023 r. wysyłając maila na adres megadance.biuro@wp.pl  i podanie danych osoby do ubezpieczenia (imię i nazwisko, pesel, data urodzenia).

 

Składkę za ubezpieczenie prosimy wpłacić na konto klubowe z dopiskiem ( imię i nazwisko ) Sportowy Klub Taneczny Mega Dance Dereszowa 27,  65-544 Zielona Góra ING Bank Śląski: 38 1050 1911 1000 0022 6674 5039

Wpłaty należy dokonać do dnia 12.03.2023r. Każdy członek naszego klubu powinien/musi posiadać ubezpieczenie sportowe ? ubezpieczenie to jest wymagane przez ustawodawcę i zaproponowany zakres spełnia wymogi art. 38 ustawy o sporcie.

Zakres całodobowy obejmuje w szczególności treningi w naszym klubie, udział we współzawodnictwie jak również wypadki w życiu prywatnym. Rodziców, którzy nie ubezpieczą dziecka za pośrednictwem klubu zobowiązuje się do dostarczenia do dnia 15.04.2023 r, kopii polisy potwierdzającej ubezpieczenie dziecka w zakresie NNW z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu, oraz wypełnienie oświadczenia i wysłanie do biura klubu.

Jest to dla nas ważne, ponieważ posiadając ubezpieczenie w klubie nie będziemy każdorazowo robić nowej listy wyjeżdżając na obóz, pokazy, czy zawody. Jeśli ktoś ubezpieczył się indywidualnie to również biuro klubu posiada taką informację więc trenerzy i opiekunowie mogą być spokojni.

ubezpieczenie-Oświadczenie-o-braku-zgody-na-ubezpieczenie-SKT-Mega-Dance-2022

 

Jeśli dzieci zrzeszone w naszym stowarzyszeniu jadą na letni lub zimowy obóz sportowy nie będa ubezpieczani dodatkowo ponieważ nasze ubezpieczenie jest obligatoryjne na te działania. Osoby które nie ubezpieczają dziecka w naszym stowarzyszeniu muszą ubezpieczyć dziecko we własnym zakresie dostarczając nr polisy do biura stowarzyszenia.

Nawet jeżeli dziecko jest już gdzieś ubezpieczone (w szkole czy indywidualnie czy też w innym klubie) to nie zwalnia to klubu z posiadania ubezpieczenia zawodnika. Czyli klub musi posiadać ubezpieczenie zawodnika bez względu na to czy zawodnik wykupił ubezpieczenie indywidualnie czy w klubie.

A więc może się zdarzyć, że rodzic będzie musiał wykupić dwie lub więcej polis. Plusem w tej sytuacji jest fakt, iż w razie nieszczęśliwego wypadku można uzyskać odszkodowanie z kilku polis. Oferta tego ubezpieczenia jest stworzona pod dzieci uprawiające sport wyczynowo. Załączniki do oferty ubezpieczenia NNW dla zawodników SKT Mega Dance:

WARTA-OWU-Ekstrabiznes-Plus_C7901_int-2

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW DLA ZAWODNIKÓW SKT MEGA DANCE 2023 (1)

 

 Osoby jadące na obozy i warsztaty sportowe nie będą musiały dodatkowo się ubezpieczać, jeśli posiadają ubezpieczenie ?klubowe?. Jeśli osoby nie ubezpieczają się w naszym klubie będą musiały przed każdym wypoczynkiem (obóz, warsztaty) wysłać do nas nr polisy dziecka.pobrane