RockINEurope Erasmus+ (KA2)

Realizujemy kolejne etapy projektu ROCK IN EUROPE

 

Kluczowym aspektem w życiu projektu RockINEurope jest utworzenie Sieci Międzynarodowych Ekspertów (NIE), która będzie nadzorować rezultaty projektu, gwarantując tym samym skuteczność i profesjonalną poprawność programu. Istotne jest, aby przed wyborem członków Sieci wyznaczyć jasne cele i odpowiednio sklasyfikować kwalifikacje i doświadczenie kandydatów.
Biorąc pod uwagę zakres i skalę Projektu, niezbędne jest zebranie zróżnicowanego zespołu zawodowego, gdyż głównym celem Projektu jest zapewnienie stworzenia dobrze zrewidowanego i powszechnie stosowanego programu edukacyjnego oraz odpowiedniej literatury.

 

NIEMissionandRequirements

 

LOGO ROCK in EUROPE

https://www.gordius.eu/en/ka2-projects-2021/rockineurope/project-website-arck-launched-its-testing-phase/

Zamieszczone tu dokumenty, metodologia i tematyka projektu są stale poddawane profesjonalnej ocenie poprzez podejście zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Obecnie elementy te poddawane są również realnym egzaminom i testom, których wyniki są implementowane w końcowych materiałach i metodologii, dodatkowo szlifując jej profesjonalną wartość dla mas. Dlatego też treści intelektualne dostępne w Serwisie będą poddawane wnikliwej analizie.

ARCKWebsite2

https://www.gordius.eu/en/ka2-projects-2021/rockineurope/arck-platform–final-stage-coming-soon/

 

ProgramScheduleEN 2222