ROCK N ROLL SPORT FOR ALL

Międzynarodowe szkolenie trenerów organizowane przez PZRA DSCF0343 DSCF0349

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU KOMISJI SPORTOWEJ

UNII EUROPEJSKIEJ

To było ostatnie spotkanie trenerów realizujących projket ROCK N ROLL SPORT FOR ALL

european_commision

Nasz projekt był narzędziem umożliwiającym zbliżenie wielu narodów oraz rozwijania kontaktów międzyludzkich. Projekt skupiał trenerów z czterech krajów: Słowacja, Ukraina, Polska i Irlandia. Nasza współpraca, partnerstwo i wymiana przyczyniła się do rozwoju nowych umiejętności oraz będzie wywierać pozytywny wpływ na zmiany społeczne. Nasze działania oparte są na wieloletnim doswiadczeniu i współpracy z partnerami projektu. Doświadczenia i wiedza nabyta podszas projektu ma za zadanie wpłynąć na rozrój Rock ‘n’ Rolla Akrobatycznedo w Polsce i oczywiście w całej Europie. Prawie pięćdziesięciu trenerów rozwijało swoje umiejętności trenerskie w kontekście pracy w klasach sportowych. Nasz program edukacyjny, który powstał podczas projektu będzie zaakceptowany przz Światową Federacje Rock ‘n’ Rolla Akrobatycznego oraz Komisję Unii Europejskiej.

W 2021 roku Bartłomiej Kobylański oraz Aleksander Geifman przygotowali projekt Unii Europejskiej na który w wyniku konkursu otrzymaliśmy jako stowarzyszenie grant UE.

Nasz projekt zakłada zapewnienie trenerom Rock n Rolla Akrobatycznego, możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a także zdobywania nowych umiejętności poprzez mobilność edukacyjną w Polsce, Słowacji, Irlandii i Ukrainie.

Dzięki projektowi umożliwimy ścieżkę rozwoju w naszej dyscyplinie sportowej, trenerów w każdym kraju Europy. Już w marcu, poprzez nasze działania dotrzemy do narodowych federacji, a następnie do Ministerstw odpowiedzialnych za wdrożenie programu do szkół

podstawowych. Efektem trwałym naszego projektu będzie utworzenie programu szkoleniowego, wraz z modułami wideo „Rock n Roll Sport For All„, a w efekcie tworzeniem klas sportowych w całej Europie. W zainteresowanych szkołach będą zatrudniani trenerzy pracujący zgodnie z naszym programem edukacyjnym.

DSCF0083 DSCF0084 DSCF0085 DSCF0101 DSCF0259DSCF0530