GLIWWWAAA6

TURNIEJ I POKAZY CLUB HEAVEN

W sobotę 24.09.2023 obyły pokazy oraz zawody juniorów.
Klub Bugs Zielona Góra był organizatorem zawodów w klubie Heaven.
Nasi tancerze ze sportowego klubu tanecznego mega dance zaprezentowali pokaz mi informacji dziewcząt. Formacja NBA W swoim mistrzowskim układzie zatańczyła pokaz „Mistrzów”
Dima i Natalia
Nasza Reprezentacyjna para seniorskiej kategorii MCCS zaprezentowała swój finałowy układ z elementami akrobatycznymi.
Juniorzy wzięli udział w zawodach ocenianych przez sędziów innych form tanecznych niż RR.
Miejsca
IV Dawid Agnieszka
III Hubert Elena
II Tytus Nina
I miejsce Maciek Ola
Gratulujemy parom i trenerom za przygotowanie do zawodów. 
Dziękujemy również Andrzejowi Gliwie za zaproszenie na jego czterdziestą rocznicę działalności w klubie tanecznym BUGS
IMG_5963 IMG_6066 IMG_6085 IMG_6132 IMG_6151 IMG_E6082
IMG_6167IMG_6012IMG_6051
BBBBBBBal

KOROWÓD 2023

WINOBRANIE 2023 oraz KOROWÓD z naszymi tancerzami!!!

To było wspaniałe wydarzenie. Przy pięknej pogodzie oraz licznej publiczności odbył się KOROWÓD z udziałem naszego klubu.

Ponad 150 tancerzy zaprezentowało się idąc ulicami Zielonej Góry.

Korzystając z platformy, nasi rodzice również się świetnie bawili!

Była głośna muzyka, taniec, zabawa oraz wspaniałe prezentacje wszystkich naszych grup.

Brawo trenerzy za przygotowanie prezentacji naszego klubu!!!

Dziękujemy rodzicom za aktywność i wsparcie!!!

TANCERZE BYLIŚCIE WSPANIALI

https://www.facebook.com/klotocki/posts/pfbid0sTPmTGC1SmUrkaKvxijcvEV5bhz9C3sEx8Lp2mxweA3rWUcLqMiQKJqkt81LGFMml

Screenshot_2

PUCHAR ŚWIATA W LUBLJANIE

14.10.2023 PUCHAR ŚWIATA W SŁOWENII

 

https://briljantina.si/memorial/

 

Informacje o wyjexdzie

OPIS WYJAZDU

Wyjazd w piątek około 5:00

Z parkingu CRS Zielona Góra

Jedziemy 3 busy + samochód osobowy.

Hotel centrum Ljubliany

Wracamy w niedzielę około 20:00 parking CRS Zielona Góra

 

KOSZTY LJUBLIANA

Wynajęcie 270 zł x 3 = 810 :8 = 100 zł.

1500 na paliwo+ viniety 200zł  : 8 osób = 212 zł +100= 310 zł

Opłata startowa 15 euro

Noclegi 80 euro = 360 zł

Kolacja, śniadanie, obiad, kolacja, śniadanie  (5 x 30 zł) =150 zł

KOSZT CAŁKOWITY WYJAZDU = 820 zł + 15 euro

DOFINANSOWANIE Z KLUBU 250 zł na osobę x 28 osób =7000 zł.

 

Wpłata do trenera (570 zł + 15 euro) w opisanej kopercie do 8.10.2023

 

 

WINOBRANIE 2023 zd na www

KOROWÓD WINOBRANIE 2023

Drodzy rodzice, zawodnicy.

Już w niedzielę 10.09.2023 odbędą się POKAZY naszych grup!

KOROWÓD 16.09– informacje poniżej.

Miejsce pokazów tanecznych w niedzielę:

SCENA ZA TEATREM LUBUSKIM

GODZINA 12:00-13:00

SPOTKANIE PRZY SCENIE 11:30 w NIEDZIELĘ

Zapraszamy na pokazy

 

KORÓWÓD WINOBRANIOWY SOBOTA 16.09.2023

SOBOTA 16.09.2023

STARTUJEMY o 12:00

Przygotowanie do prezenracji klubu 11:00 obok Liceum Ekonomicznego

Dla chętnych 10:30  spotkanie w klubie i tam się przebieramy. Po zakończeniu również spotykamy się w klubie.

UWAGA!!!

9:30  dekorowanie platformy (trenerzy, starsi zawodnicy, pary FL, chętni rodzice)

spotykamy się 9:15 w klubie, zabieramy rzeczy do dekorowania platformy.

 

GRUPY DO KOROWODU

spotykamy się między 10:30- 11:10 w klubie (ul. Fabryczna 13b) . Tam przebieramy się i przygotowujemy do wyjścia.

11:15 wszyscy koło hotelu RUBEN (próby generalne, muzyka, ustawienie kolejności)

w razie czego pytamy o sektor 3 -MEGA DANCE

Młodsi tancerze z grup początkujących- można iśc z rodzicami.

Rodzice chętni z grup zaawansowanych również zapraszamy!!!

 

PLAKAT WYSZECHRADZKI Z RASTO

PROJEKT WYSZECHRADZKI 2023

PROJEKT WYSZECHRADZKI ZE SPORTUJSNAMI

 

CELEM projektu jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat korzyści płynących z rozwoju osobistego poprzez sport. W projekcie wezmą udział 34 osoby: 17 z Polski i 17 ze Słowacji, w wieku 13-17 lat. Osobami towarzyszącymi będą po dwie osoby z każdego kraju. Zaangażujemy po 2 wolontariuszy z każdego kraju w wieku 18-20 lat, którzy będą wspierać działania koordynatorów. Planujemy dwie wizyty, jedną w Polsce i jedną na Słowacji. Wizyty będą serią warsztatów sportowych i edukacyjnych zapewniających równe szanse. Różnorodność warsztatów GOAL ma na celu znalezienie miejsca dla każdego i pokazanie młodym ludziom, że mogą się rozwijać, a tym samym osiągnąć sukces. Motto projektu brzmi: dzieci i młodzież nie mogą nie uprawiać sportu. Nie chodzi tylko o zdrowie i zabawę, ale także o kompetencje niezbędne do życia. Niewielu zostanie mistrzami sportu, ale wszyscy mogą stać się dobrymi, mądrymi i zaradnymi ludźmi. Bo sport uczy życia! W projekcie skupimy się na działaniach przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, status materialny. W trakcie trwania projektu zaprosimy chętne grupy sportowe do udziału we wspólnym wydarzeniu sportowym połączonym z pokazem naszych tancerzy. Przygotujemy również film promocyjny w języku angielskim, który będziemy promować w naszych społecznościach i krajach partnerskich. Podczas wspólnego spotkania w Polsce i na Słowacji będziemy wspólnie trenować, integrować się i zwiedzać ciekawe miejsca.

 

The GOAL of the project is to raise awareness among young people about the benefits of personal development through sports. The projectwill involve 34 people: 17 from Poland and 17 from Slovakia, aged 13-17. The accompanying persons will be two people from eachcountry. We will engage 2 volunteers from each country, aged 18-20, who will support the activities of the coordinators. We are planningtwo visits, one in Poland and one in Slovakia. The visits will be a series of sports and educational workshops providing equal opportunities.The diversity of the workshops GOAL aims to find a place for everyone and show young people that they can develop and thus achievesuccess. The motto of the project will be: children and young people can’t not play sports. It’s not just about health and fun, but also aboutthe competencies necessary for life. Few will become sports champions, but all can become good, smart and resourceful people. Becausesports teaches life! In the project we will focus on activities against discrimination based on gender, origin, material status. During theproject we will invite willing sports groups to participate in a joint sports event combined with a show by our dancers. We will also preparea promotional video in English, which we will promote in our communities and partner countries. During the joint meeting in Poland andSlovakia we will train together, integrate and visit interesting places.

logo WYSZECHRADZKI GRANT

International Visegrad Fund

Z przyjemnością informujemy, że Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki wsparł projekt
Tożsamości i różnice w krajach V4: Łączy nas taniec w ramach którego cztery kluby taneczne z regionu V4 chcą współpracować w celu rozwijania współpracy w zakresie edukacji tanecznej.

Nasz Sportowy Klub Taneczny Mega Dance  jest partnerem w projekcie realizowanym przez węgierski klub

Kenguru Tánc Sportegyesület (HU)

W projekcie wezmą również udział partnerzy ze Słowacji

ŠPORTUJSNAMI (SK)  i Czech KOLBdance VSK FTVS.
Taniec i inne sztuki są świetnymi narzędziami do łączenia ludzi z różnych krajów, różnych środowisk i sytuacji społecznych. Taniec może łączyć ich tam, gdzie znikają różnice
Partnerzy skupiają się na tożsamości i różnicach poprzez taniec w krajach V4, przyglądają się wspólnym korzeniom kulturowym i obecnym różnicom w edukacji tanecznej, metodologii i funkcjonowaniu stowarzyszeń. Celem jest wzajemne poznanie dobrych praktyk i przeanalizowanie możliwości adaptacji.
Kluby chciałyby skupić się w projekcie na tym, w jaki sposób mogą dać coś więcej niż tylko zajęcia taneczne, jakie innowacyjne narzędzia można wykorzystać w edukacji tanecznej lub w jaki sposób mogą zaangażować więcej dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i poprzez zaangażowanie ich w zajęcia taneczne, gdzie wszyscy uczestnicy w młodym wieku mogą nauczyć się akceptacji siebie nawzajem bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy sytuację społeczną.
Głównym wydarzeniem będzie konkurs tańca i warsztaty w Debreczynie w 2024 roku.

logo WYSZECHRADZKI GRANT

https://www.visegradfund.org/

 

We are more than happy to announce that International Visegrad Fund supported the project

Identities and differences in V4 countries: Dance connects us

where four dance clubs from the V4 region want to collaborate to develop their collaboration in dance education.

 

Our Mega Dance Sport Club is a partner in a project implemented by a Hungarian club

Kenguru Tánc Sportegyesület (HU).

The project will also involve partners from Slovakia

ŠPORTUJSNAMI (SK) and Czech KOLBdance VSK FTVS.

Dance and other arts are great tools to connect people from different countries, different backgrounds, and social situations. Dance can connect them where differences disappear

The partners focus on identities and differences through dance in the V4 countries, look at the common cultural roots and the current differences in dance education, methodology, and the functioning of associations. The aim is to get to know each other’s good practices and analyze adaptation options.

The clubs would like to focus in the project how they can give more than a dance class, what kind of innovative tools exist that can be used in dance education, or how they can involve more disadvantaged children and by involving them into dance classes, where all participants of young age can learn about acceptance of each other no matter the background, colour or social situation.

The main event will be a dance competition and workshop in Debrecen in 2024.

 

 

ZAPISY na www 2

ZAPISY 2023

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was do naszych ekscytujących zajęć Rock’n’Rolla Akrobatycznego!

Jeśli Wasze dzieci kochają muzykę, ruch i przygodę, to jest doskonała okazja, by odkryć świat tańca sportowego w niezwykłym stylu Rock’n’Rolla akrobatycznego.

Rock’n’Roll Akrobatyczny to dynamiczny taniec, który łączy w sobie energiczne kroki z efektownymi akrobacjami. To nie tylko wyjątkowa forma ruchu, ale także sposób na budowanie pewności siebie, koordynacji oraz zespołowej współpracy. Nasze treningi doskonalą bardzo wszechstronnie sprawność motoryczną.  Nasze zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy wprowadzą Wasze dzieci w świat radości i muzykalności Rock’n’Rolla. Możecie być pewni że Wasze dziecko trafi do najlepszych fachowców. Nasz klub działa od 28 lat i jest najbardziej utytułowanym klubem w Polsce. W tym czasie zdobyliśmy 7 krotnie Mistrzostwo Świata i trzykrotnie Mistrzostwo Europy w kategoriach seniorskich. Jest to możliwe tylko dzięki rozwijającemu się systemowi szkolenia ukierunkowany na misji, iż wszyscy nadają się do sportu!

 

Dlaczego Wybrać Nasze Zajęcia?

  • Profesjonalna Kadra: Nasi instruktorzy mają bogate doświadczenie w nauczaniu tańca i akrobatyki.
  • Bezpieczeństwo: Dbamy o bezpieczeństwo każdego uczestnika, ucząc poprawnych technik ruchu i akrobatyki.
  • Współpraca Zespołowa: Dzieci uczą się pracy z partnerem, co rozwija umiejętności komunikacji i zaufania.
  • Radość i Twórcza Ekspresja: Dzięki Rock’n’Rollowi dzieci mogą wyrazić swoją kreatywność i energię.

 

Jak Zapisać Się?

Aby zapisać swoje dziecko na zajęcia Rock’n’Rolla Akrobatycznego, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej:

lub kontakt pod numerem telefonu:
508 141 127, 508 197 804.

Po wypełnieniu formularza, przychodzicie Państwo na zajęcia w wybranym przez siebie miejscu. Na pierwsze „próbne” zajęcia przychodzicie z dzieckiem i po tych zajęciach podejmujecie decyzje o zapisie do naszego klubu.

kliknij link: 

>>> HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUP NABOROWYCH <<<

PIERWSZE ZAJĘCIA GRUP NABOROWYCH ŚRODA i CZWARTEK (6 i 7 września)

 

Mamy ograniczoną ilość miejsc, więc nie zwlekajcie z zapisami! To doskonała okazja dla Waszych dzieci, by zanurzyć się w wspaniałym świecie tańca, muzyki i akrobatyki.

Miesięczna składka członkowska 200 zł

 

Dołączcie do nas, aby razem odkrywać radość Rock’n’Rolla Akrobatycznego!
Zadaniem naszych trenerów jest dążenie, aby nasz sport uczył dzieci jak być dobrymi, mądrymi i zadadnymi. Dlatego, przebywanie w naszych grupach sportowych przynosi wiele korzyści dla zdrowia i ogólnego samopoczucia.

Wspólna aktywność fizyczna w grupie może dostarczyć większej motywacji do regularnych treningów. Widząc postępy innych oraz dzieląc się swoimi osiągnięciami, łatwiej utrzymać stałą aktywność.

Grupy sportowe tworzą społeczność osób o wspólnych zainteresowaniach. To prowadzi  do nawiązywania nowych przyjaźni i rozwijania relacji społecznych.

W grupach sportowych rywalizacja będzie zdrowym bodźcem do doskonalenia umiejętności. Dążenie do przewyższania innych może motywować do cięższej pracy nad sobą. Jeśli to zrobimy w formie zabawowej to sukces gwarantowany.

Musimy pamiętać, iż grupa może dostarczyć wsparcia w trudniejszych chwilach oraz stanowić odpowiedzialność za regularny udział w treningach. Wiedząc, że inni liczą na nas, jesteśmy bardziej skłonni dotrzymać postanowionych celów.

Aktywność fizyczna w grupie może korzystnie wpłynąć na zdrowie psychiczne poprzez uwalnianie endorfin – hormonów szczęścia. Dodatkowo, uczestnictwo w grupie może zapobiegać uczuciu izolacji i samotności.

Radość i zabawa!  Wspólne ćwiczenia w grupie mogą być po prostu przyjemne i zabawne, co dodatkowo sprzyja regularności treningów.

Niektóre z wymienionych korzyści mogą być bardziej istotne dla niektórych osób niż dla innych, ale ogólnie rzecz biorąc, przebywanie w grupach sportowych przyczynia się do zdrowego trybu życia i poprawy samopoczucia.

 

Serdecznie pozdrawiamy,

Trenerzy i Instruktorzy

Sportowego Klubu Tanecznego

Mega Dance

ZAPISY PLAKAT 1 na 2023

 

 

TRENINGI WWW od września

TRENINGI GRUP SPORTOWYCH

DRODZY ZAWODNICY ORAZ RODZICE GRUP SPORTOWYCH

zakończyliśmy obozy letnie i od września zaczynamy systematyczne treningi.

Każdy z trenerów wyśle Wam informacje o miejscu treningów oraz godzinach.

Podczas Winobrania odbędą się pokazy naszych par i formacji 10.09.2023

OCZYWIŚCIE przygotowujemy się do KOROWODU WINOBRANIOWEGO 2023

 

PSZCZEW obóz letni II 2023

OBÓZ LETNI 2023

W PONIEDZIAŁEK ZMIANA TURNUSÓW

informacje o wyjeździe do Czech na grupie rodziców par.

 

Grupa wracająca z I turnusu- 12:15  będziemy najwcześniej w Zielonej Górze

Bedziemy do Was pisać w sprawie dokładnej godziny.

Jesteśmy na miejscu!

wszystko realizowane zgodnie z planem. Dzieci nie mają na razie czasu na „wolne ” zajęcia, więc jest bardzo intensywnie.

Na profilu facebookowym umieszcamy zdjęcia.

Już jutro! I Turnus startuje!

Trenerzy przygotowani! Opiekunowie gotowi!

Każdego dnia będziemy wysyłać Wam krótkie sprawozdanie+ zdjęcia.

Zasady jak zawsze. DLA NOWYCH RODZICÓW- można przeczytać informację z 2022 roku http://megadance.pl/oboz-letni-2022/

 

OPIEKUNOWIE I TURNUS

ANIA  – HAMERKI 13 (OPIEKUN ANIA)

ANIA – ZABÓR  PRZYLEPY 12  (OPIEKUN KASIA)

KASIA 3 GOSIA 5 = 8  (OPIEKUN GOSIA)

MAGDA 11 (OPIEKUN MAGDA)

ALA 14 (OPIEKUN ALA)

PARY 14 (OPIEKUN NATALIA)

MŁODY TRENER: Marika,   Agata,  Weronika

KIEROWNIK

Bartłomiej Kobylański

 

OBÓZ LETNI 2023

I Turnus:

WYJAZD  PONIEDZIAŁEK  14.08.2021, godzina 9:00 CRS Zielona Góra

POWRÓT  PONIEDZIAŁEK  21.08.2021, godzina 12:30 CRS Zielona Góra

 

II Turnus:

WYJAZD  PONIEDZIAŁEK  21.08.2021, godzina 9:00 CRS Zielona Góra

POWRÓT  WTOREK  29.08.2021, godzina 12:30 CRS Zielona Góra

 

We wtorek 25.07.2023  odbędzie się spotkanie trenerów dotyczące obozu. Jeśli macie Państwo jakieś informacje i sprawy swiązanie z Waszymi dziećmi , prosimy przekazać je trenerom. Podczas tego spotkania będziemy rozmawiać o programie i uczestnikach obozu. Diety, szczególne potrzeby, bezpieczeństwo, plany treningowe, zmiany w parach czy formacji.

 

 

INFORMACJE O WYJAZDOWYM OBOZIE LETNIM:

 

  1. PSZCZEW 

Bedą odbywać się 2 turnusy

1 dla dzieci młodszych (7-12 lat)

14-21.08.2023

 

2 dla grup zaawansowanych

21-29.08.2023

 

2. NYMBURK 

3. dla par zaawansowanych

21.08 -27.8.2023 

 

PODZIAŁ GRUP:

14-21.08.2023

1 TERMIN:

 

GRUPA ANIA

HAMERKI ( 12)

ZABÓR ( 6)

MG 2 (10)

GRUPA KASI

Niwiska młodsze (10 )

Nowogród  B młodsze (10)

GRUPA MAGDY     

Hair UP (18 osób)

KK (14 )

KK 16:45 (16 os)

GRUPA ALI

CO CO (16)

WW ( 6 osób)

GRUPA GOSI

POMORSKIE (21)

 

 

2 TERMIN

21-29.08.2023

GRUPA ANIA

MG (11 )

MG 3 Przylepy  (17)

Zabór (2 starsze Ula Basia)

GRUPA KASI

Nowogród B  (12)

Czerwieńsk ( mafia 7 os, Money + Barbie 12os, Freddie 7os

Niwiska (8)

 

3 TERMIN

21.08 -27.8.2023 

PARY

 

 

PROGRAM:PSZCZEW Harmonogram Tygodniowy OBOZU LETNIEGO www 2023

Program może ulec modyfikacji ze względu na warunki pogodowe czy pracę trenerów przyjezdnych.

Program w II turnusie będzie podobny i rozszerzony o ilośc treningów.

 

 

KARTY OBOZOWE DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICA

karta Kwalifikacyjna Lato 2023 I termin Pszczew

karta Kwalifikacyjna Lato 2023 II termin Pszczew

 

Prosimy wypełnić karty i dać uczestnikowi w dniu wyjazdu. Trenerzy zbiorą karty w pierwszym dniu obozu.

UBEZPIECZENIE!

przypominamy zasady:

 

Osoby ubezpieczone w klubie są ubezpieczone na cały rok włączając obozy sportowe.

Obozy nie ubezpieczone w klubie, ubezpieczają dziecko we własnym zakresie. (obowiązkowo kopia ubezpieczenia powinna znajdować się w biurze SKT Mega Dance)

 

MEGA DANCE na www wakacje 2023 lato

 

Drodzy rodzice,  ze względu na rezerwacje ośrodka w Pszczewie, potrzebujemy deklaracji od dnia 01.04.2023

(o rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń)

Wybieramy deklarację zgodnie z ustaleniami z trenerami (3 opcje : pierwsza 14-21,  druga  21-29,   trzecia 21-27.08)

KOSZT OBOZU

1- 1800 zł

2- 1850 zł

3- 1780 zł

 

W ośrodku w Pszczewie mamy ograniczoną ilośc miejsc. 86 osób na każdym turnusie. W klubie mamy prawie 300 osób, dlatego bardzo prosimy o podjęcie decyzji do 01.04.2023 ponieważ w późniejszym terminie może zabraknąć miejsc.

ZAPISTY ROZPOCZNĄ SIĘ 1 kwietnia wysyłając emaila na biuro klubu. Czyli w dniu 1 kwietnia prosimy państwa o wysyłanie zgłoszeń/ deklaracji na obóz.

Trenerzy przekażą informację która grupa kwialifikuje się na który turnus. 1 kwietnia wysyłamy deklarację na biuso klubu:

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA 1 :

Trener prowadzący ………………………………………………….     Termin obozu 14-21.08.2023

Proszę o rezerwację miejsca dla mojego dziecka……………………………………….. na obozie organizowanym przez SKT Mega Dance w Pszczewie,   w dniach    14-21.08.2023                  Zadatek w wysokości 300 zł  wpłacę do 05.05.2023  na konto ( z dopiskiem obóz letni  2023 + imię i nazwisko uczestnika)  lub gotówka w opisanej kopercie u trenera.    Pozostałą kwotę wpłacę do 20.07.2023

                                                                                                                             Podpis

 

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA 2 :

Trener prowadzący ………………………………………………….     Termin obozu 21-29.08.2023

Proszę o rezerwację miejsca dla mojego dziecka……………………………………….. na obozie organizowanym przez SKT Mega Dance w Pszczewie,   w dniach    21-29.08.2023                  Zadatek w wysokości 300 zł  wpłacę do 05.05.2023  na konto ( z dopiskiem obóz letni  2023 + imię i nazwisko uczestnika)  lub gotówka w opisanej kopercie u trenera.    Pozostałą kwotę wpłacę do 20.07.2023

                                                                                                                             Podpis

 

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA 3 :

Trener prowadzący ………………………………………………….     Termin obozu 21-27.08.2023

Proszę o rezerwację miejsca dla mojego dziecka……………………………………….. na obozie organizowanym przez SKT Mega Dance w Pszczewie,   w dniach    21-27.08.2023                  Zadatek w wysokości 300 zł  wpłacę do 05.05.2023  na konto ( z dopiskiem obóz letni  2023 + imię i nazwisko uczestnika)  lub gotówka w opisanej kopercie u trenera.    Pozostałą kwotę wpłacę do 20.07.2023

                                                                                                                             Podpis

 

 

 

Obóz letni Adres: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie,  ul. Sikorskiego 23 66-330 Pszczew woj. lubuskie Poland

Ośrodek został wybrany ze względu na posiadanie 2 hal sportowych, zapewnienie iż jesteśmy sami na obiekcie, teren jest monitorowany, odległość od jeziora 50 m, odległość od plaży strzeżonej 700m, stołówka na miejscu, bardzo dobre opinie innych organizatorów o warunkach do organizacji obozu sportowego.

Program obozu będzie przygotowany pod koniec czerwca. Program obozu będzie uwzględniał, treningi, atrakcje dodatkowe oraz planowany harmonogram każdego dnia.

 

 

MEGA DANCE na www wakacje II SKT Mega Dance 2023 lato

Pamiętajmy żeby dzieci zabrały ze sobą:

Buty do biegania, tańca, legitymacje szkolną, gry planszowe lub karty, klapki pod prysznic,  mały plecaczek, jeśli macie Państwo to prosimy spakować ortalion lub coś przeciwdeszczowego.

Rodzice zabezpieczają dziecko przed chorobą lokomocyjną w drodze do Pszczewa i z powrotem.

Zasady jak na każdym wyjeździe.

Jeśli kieszonkowe to proponujemy 10- 15 zł na dzień. Młodsi zawodnicy mogą wpłacić pieniądze do wychowawcy

(w kopercie po 10 zł)

Prosimy nie dawać dzieciom na drogę jedzenia które może sprawić problem podczas drogi na obóz.

(Słodycze, żelki, chipsy, napoje gazowane itp)

 

NIE ZABIERAMY NIE KORZYSTAMY z telefonów komórkowych, zegarków smartwatch,  tabletów itd. kontakt możecie mieć Państwo z wychowawcami lub kierownikiem obozu (telefony kontaktowe trenerów które posiadacie są aktualne) . Jeśli będziecie Państwo chcieli porozmawiać z dzieckiem prosimy o poinformowanie nas o tym i o umówionej godzinie miedzy śniadaniem a 12.00 będziemy mogli zorganizować czas na rozmowę. Takie działania są praktykowane przez klub od wielu lat i sami rodzice po obozach i zawodach  utwierdzacie nas w słuszności tej decyzji.  Prosimy nowych rodziców uszanować nasze zasady i zaufać nam, iż takie decyzje są związane z dobrem dziecka i kształtowaniem prozdrowotnych nawyków. Sami zawodnicy (młodzież trenująca w klubie od wielu lat) twierdzą, iż obozy i zawody to jedyne miejsce gdzie nie są uwiązani z telefonami i mogą się chociaż na chwilę uwolnić od życia online.

W pierwszym dniu obozów, telefony będą zbierane od zawodników i oddane w ostatnim dniu obozu. W sytyuacji gdy zawodnik mimo regulaminu nie odda telefonu i będzie korzystał z niego podczas obozu, telefon będzie przekazany do kierownika obozu i oddany 04.09.2023 w klubie na ul. Fabrycznej 13 w Zielonej Górze między 16:00-18:00 lub podczas pierwszego treningu we wrześniu.

Dzwonić do Państwa będziemy jedynie w razie konieczności, również Państwa o to prosimy.

Dzieci, kto ma niech zabierze zegarek. Na pewno przyda się budzik. Zawodnicy będą mieli do dyspozycji klubowy aparat fotograficzny i będą z niego korzystali kiedy będą chcieli. Po obozie wszystkie zdjęcia będą do dyspozycji każdego uczestnika obozu. Będziemy pisać na www.megadance.pl o działaniach i postępach podczas obozu. W galerii umieszczać będziemy zdjęcia.

Dzieci powinny zabrać ze sobą gry planszowe, karty do gry. My będziemy mieli piłki, sprzęt sportowy, sprzęt do zabaw integracyjnych.

 

Przypominamy o dokumentach:

  • Karta kwalifikacyjna

Dokument należy przekazać wychowawcy/ trenerowi prowadzącemu w dniu wyjazdu. Dokumenty należy pobrać ze strony powyżej, wypełnić i wydrukować.

 

PROGRAM NA JUTRO

PLAN DZIENNY OBÓZ SPORTOWY PSZCZEW PONIEDZIAŁEK 14.08.2023 PONIEDZIAŁEK

na wtorek

PLAN DNIA PSZCZEW OBÓZ SPORTOWY PSZCZEW WTOREK 15