Taniec językiem kultur

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego centrum Kultury w wysokości 45400 zł wraz z ukraińskim klubem „Senat” zrealizowaliśmy projekt pn. „Taniec językiem kultur”. W jego ramach w dniach 16-26 sierpnia br. odbył się polsko-ukraiński obóz w Słubicach. Udział w nim wzięło po 22 uczestników w wieku 12-17 lat z każdego kraju.

plakat-ukr-2016

Poprzez wspólne zainteresowanie tańcem udało się stworzyć możliwość zbliżenia młodych ludzi z Polski i Ukrainy i płaszczyznę do wzajemnego poznania swych kultur i zainteresowań, a tym samym  przełamywania rozmaitych stereotypów, co jest szczególnie ważne w ostatnim czasie, gdy generalnie stosunki pomiędzy narodami są dość napięte. Mieliśmy ogromną nadzieję, że na przebieg tych trudnych dyskusji wpływ będzie miała sama lokalizacja projektu: Słubice – miasto graniczne nad Odrą, bezpośrednio graniczące z niemieckim Frankfurtem nad Odrą. Miasto, które w bardzo obrazowy sposób ilustruje współczesne – mimo trudnej historii – bardzo pozytywne relacje międzynarodowe (w Słubicach funkcjonuje m.in. Collegium Pollonicum, które jest wspólną placówką naukową dwóch partnerskich uniwersytetów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą). Ten znamienny przykład, który pokazuje, że mimo trudnej historii oraz różnic kulturowych można wspólnie budować przyszłość, był myślą przewodnią projektu i w bardzo przekonujący sposób utrwalił się w świadomości młodych uczestników zadania.

Celem projektu było również poprawienie komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu poprzez naukę podstawowych zwrotów w obu językach. Dzięki specjalnie przygotowanym i zaaranżowanym zajęciom (zarówno tematycznie jak i w zakresie doboru uczestników do poszczególnych grup dyskusyjnych, ćwiczeniowych) udało się poprawić komunikację w obu językach.  Bardzo pozytywnie odznaczyła się tutaj również postać tłumacza, Ukrainki, która mieszka i pracuje w Polsce. Dzięki znajomości obu kultur, oraz ogromnemu wyczuciu świetnie integrowała się z uczestnikami projektu, stanowiąc doskonały pomost pomiędzy obiema grupami, a także potrafiła rozwiązać w perfekcyjny sposób nie jeden spór.

Przewidywaliśmy również rozwój kontaktów pomiędzy naszymi organizacjami pozarządowymi, oraz, iż na bazie wspólnych zainteresowań zbudujemy dialog pomiędzy młodymi Polakami i Ukraińcami. Swoje odzwierciedlenie znalazło to w przygotowaniu planu dalszego współdziałania w zakresie rozwijania wzajemnej współpracy, nie tylko w sferze sportowej, ale także kulturalnej i społecznej. Efektem było również przygotowanie kolejnego projektu dotyczącego współpracy w IV kwartale tego roku.

Oczywistym celem, który osiągnęliśmy był również wzrost aktywności fizycznej młodzieży poprzez rozwijanie wspólnych pasji związanych z tańcem. Został on zrealizowany poprzez organizację zadań projektowych, zabaw, wycieczek i spacerów, zajęć sportowych oraz turnieju na zakończenie obozu. Poprzez zajęcia korekcyjne wplecione w zajęcia korygowaliśmy wady postawy, a szczegółowe zajęcia z akrobatyki sportowej oraz Rock’n’Rolla sportowego doprowadziły do poznania nowych figur tanecznych, poprawienia techniki oraz polepszenia sprawności ruchowej uczestników zadania.

Powtarzając za uczestnikami, mamy nadzieję na dalszą współpracę

 

 

nck_logo

Zadanie dofinansowane w ramach Programu NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży
ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury

(Umowa nr 21/2016/PUWM, kwota dofinansowania 45400 zł)