PUCHAR POLSKI W ROCK N ROLLU AKROBATYCZNYM MIKRO GRANTY 2023

PUCHAR POLSKI W ROCK N ROLLU AKROBATYCZNYM

Zawody za nami.

MIKRO G zd cssPUCHARPOLSKI PRZYLEP 2023 zd (13) MIKRO G ZD PUCHARPOLSKI PRZYLEP 2023 zd (9) MIKRO G 233333PUCHARPOLSKI PRZYLEP 2023 zd (97) Mikro G zd 222 MIKRO G zd 11PUCHARPOLSKI PRZYLEP 2023 zd (27)

Puchar Polski w Rock 'n’ Rollu Akrobatycznym odbył się zgodnie z planem w Hali Sportowej w Przylepie koło Zielonej Góry. To były wspaniałe zawody!! pomoc rodziców, wolontariuszy przyczyniła się do wysokiej jakości naszej imprezy. . Zawody zostały zrealizowane w dniu 11 listopada 2023 roku. W zawodzach wzięli udział reprezentanci 8 województw a w tym dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w liczbie 350.
Puchar Polski 2023 to były zawody interdyscyplinarne, łączące Rock 'n’ Rolla Akrobatycznego oraz gimnastykę. Celem było wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w obu tych wszechstronnych dyscyplinach. Cel został osiągnięty ponieważ w obu dyscyplinach zawodnicy rywalizowali o najlepsze miejsca w Pucharze Polski.

Nasze działania zostały wspartę ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 

https://www.mikrograntysportowe2.pl/

Głównym celem Mikro Grantów jest aktywizacja sportowa uczestników, włączenie jak największej grupy ludności do regularnej aktywności, tak aby wypracować społeczeństwie nawyk podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia.

Wspierając organizacje sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie najbliższym obywatelowi – przyczyniamy się do budowy kapitału społecznego, tworząc przestrzeń do aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.) oraz wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz zmniejszenia problemu nadwagi lub otyłości. Planowane w ramach programu Mikro Granty 2 edycja działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego przeznaczonych do małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

MIKRO G ZD acrrrMIKRO G zd ee3PUCHARPOLSKI PRZYLEP 2023 zd (265)

Zawody były oceniane przez 6 sędziów wytypowanych przez Polski Związek Rock 'n’ Rolla Akrobatycznego. Zawody odbyły się w kategoriach młodzik start, młodzik, junior, formacje młodzików, juniorów oraz seniorek, podzielonych ze względu na wiek i poziom sportowy zawodników. Organizatorzy starali się, aby jak najwięcej dzieci mogło wziąć udział w zawodach.
Zawody zostały zorganizowane ze szczególnym naciskiem na zwiększenie aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, mając nadzieję na ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych, takich jak agresja czy przemoc. Przez organizację Pucharu Polski mogliśmy zwiększyć dostępność oferty sportowej, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i promocji regularnej aktywności fizycznej. W ramach zawodów kontynuowaliśmy misję prozdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia problemu nadwagi i otyłości.
Harmonogram zawodów przewidywał rozpoczęcie od kategorii najmłodszych uczestników, zakończonych zawodami najstarszych grup. Interdyscyplinarność została zachowana poprzez organizację odrębnych parkietów dla rywalizacji Rock 'n’ Rolla Akrobatycznego i odrębnych mat dla gimnastyki. W przygotowaniach do zawodów zaangażowano komitet organizacyjny oraz wolontariuszy w ramach projektu klubowego „Młody Trener”.Zawody mogły byc zrealizowane poprzez pomoc fundacji ORŁY SPORTU – bardzo dziękujemy w imieniu organizatorów za wsparcie i możliwość dofinansowania naszych zawodów.

Mikro G zd 222 MIKRO g ZD  MIKRO G ZD cccePUCHARPOLSKI PRZYLEP 2023 zd (264) MIKRO g ZD diPUCHARPOLSKI PRZYLEP 2023 zd (241) MIKRO G zd PUCHARPOLSKI PRZYLEP 2023 zd (242) MIKRO G ZD 122

Dziękujemy trenerom, rodzicom, oficjelom a przede wszystkim zawodnikom za udział w Pucharze Polski!!!

 

Ministerstwo LOGOMIKROGRANTY orzel2amikro 2-granty-LOGO loga2LOGA które powinny być