PROJEKT W DRZONKOWIE

ZACZYNAMY WYMIANĘ MŁODZIEŻOWĄ

Trójstronne spotkanie młodzieży ze Słowacji, Czech i Polski.

zapraszamy do śledzenia naszego projektu!!!

 

PROJEKT zaczęliśmy w piątek. Przyjechali do nas Słowacy i Czesi. Na ośrodku WOSiR Drzonków realizujemy projekt Meke the Change.

Na początku nastąpiła konfrontacja z nauką pierwszego tańca, poznawaliśmy genezę tańca.Później podzieliliśmy uczestników na grupy, na pary. Młodzież zaproponowała tworzenie nowej wspólnej choreografii.Pod koniec dnia omówiliśmy wyniki nauki i choreografii z trenerami.

 

Wieczorem odbyły się zajęcia warsztatowe. Młodzież  zadawała pytania ankietowe o zdrowiu w sporcie i ich obawach, ważności tego zagadnienia. Dyskutowaliśmy na temat zdrowego prowdzenia życia, uprawiania sportu na zasadach fair play. Wymienialiśmy się informacjami, jakie posiadamy na temat doppingu. Rozmawialiśmy o naszej dyscyplinie sportowej i zagrożeniach. Jak skutecznie uniknąć zagrożeń. Jak używki mogą wpłynąć na nasz organizm. Podzieliliśmy się na grupy i zapisaliśmy wnioski  na podstawie przeprowadzonej ankiety.

 

Młodzież otrzymała koszulki projektowe ERASMUS +. Dzisiaj zaznajomiliśmy się na temat wymian młodzieżowych jakie przynoszą korzyści. Trener Jacek przeprowadził zabawy integracyjne- było bardzo emocjonująco.

 

Wieczorem basen cały tylko dla nas. Zrobiliśmy zawody – wyścigi pływackie. Było mnóstwo emocji.

Dzisiaj odbyła się pogadanka na temat zagrożeń wynikających ze stosowania doppingu. Cała grupa brała udział w spotkaniu z psychologiem. Przeprowadziliśmy ankietę  nt. zagrożeń w sporcie. Rozmawialiśmy na temat potencjalnych zagrożeń występujące w sporcie.

Pojechaliśmy do Centrum Keplera i oglądaliśmy w planetarium film o najnowszych odkryciach wszechświata.

Doskonaliliśmy nabyte umiejętności kolejnego tańca, którego kroki i figury wplatataliśmy w choreografię, którą zaprezentujemy na koniec projektu . Na sali w Przylepie Rozwijaliśmy swoją motoryczność i sprawność motoryczną. To była świetna zabawa a zarazem niezły wycisk.

Dzisiaj odbyła się konfrontacja układów Polsko- Czesko – Słowackich. Wymyśloną przez samą młodzież choreografię zaprezentowaliśmy pod koniec zajęć.

 

dzisiaj odbyła się debata na temat jaki związek ze zdrowiem w sporcie ma psychologia sportowa. Jakie mamy doświadczenie w Polsce a jakie w Czechach i na Słowacji. Wymieniliśmy się  doświadczeniami, wiedzy. Czym jest dla nas sport, jakie wyzwala w nas emocje, w czym nam pomaga. Podzieliliśmy się na dwie grupy i jedna  przekonywała drugą, że lepiej jest nie trenować tańca kontra że należy uprawiać sport. W drugiej części debaty grupy się zamieniły
Również dzisiaj odbył trening w grupach i w parach.