Projekt Rock 'n’ Roll Sport For All

Ruszył nowy projekt Światowej Federacji Rock 'n’ Rolla Akrobatycznego

    wspierany przez Europejską Komisję Sportu!

 

european_commision                                                              LOGO WRRC

Nasze stowarzyszenie Sportowy Klub Taneczny Mega Dance, otrzymało grant dzięki któremu, wspólnie z trenerami z czterech Europejskich państw tworzymy program edukacyjny dla szkół podstawowych na całym Świecie.

IMG_0060 IMG_0409 IMG_0432

Projekt „Rock’n’Roll Sport for All” ma na celu zapewnienie trenerom Rock’n’Rolla Akrobatycznego możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji, a także zdobycia nowych umiejętności poprzez kształcenie w ramach mobilności w różnych krajach.
Projekt zakłada stworzenie programu edukacyjnego dla klas sportowych Rock’n’Rolla Akrobatycznego.

Dzięki projektowi umożliwimy drogę rozwoju w naszym sporcie trenerom w każdym kraju europejskim. Poprzez nasze działania
dotrzemy do federacji narodowych, a następnie do ministerstw odpowiedzialnych za wdrożenie programu w szkołach podstawowych.
szkół podstawowych. Trwałym efektem projektu będzie stworzenie programu szkoleniowego, filmu promocyjnego „Rock 'n’ Roll
Sport dla wszystkich”, a w efekcie utworzenie klas sportowych w całej Europie. W szkołach, których dotyczy projekt, zatrudnieni zostaną
trenerów pracujących zgodnie z naszym programem edukacyjnym.   IMG_0452

Planowane działania w zakresie wymiany trenerów, będą miały miejsce w Polsce, na Ukrainie i Słowacji. Projekt będzie trwał 18 miesięcy.

Rock’n’Roll akrobatyczny to dyscyplina taneczna, która kształtuje wszystkie zdolności motoryczne, a także szacunek dla płci przeciwnej, tolerancję, umiejętność współpracy i współdziałania w grupie.
Opracowany program wychowawczy klas sportowych będzie ukierunkowany na wszechstronny rozwoju dziecka oraz wykorzystaniu sportu jako narzędzia do rozwoju lepszego człowieka.

W pierwszej części naszego projektu spotkaliśmy się z trenerami i przygotowaliśmy szkic programu edukacyjnego. Były to trudne działania gdyż musiały połączyć szereg elementów sportowych w jeden dokument. Łącząc gimnastykę, taniec, lekką atletykę, gry sportowe chcemy aby tem probram był zróżnicowany i atrakcyjny dla młodego człowieka. Rozwój sprawności motortcznej powinien być bardzo różnorodny i powinien budować przyszłego sportowca w szczęściu, zdrowiu z elementarnymi podstawami każdego sportu.

Korzystaliśmy z dużej wiedzy  Bartłomieja Hesa, który jest pracownikiem Katedry Sportu i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Zielonogórskiego, a jednocześnie doktorem na Wydziale Nauk Biologicznych. Wiedza i doświadczenia wielu trenerów Rock 'n’ Rolla Akrobatycznego spowodowały, iż materiał zebrany podczas pierwszych dni projektu był bardzo rozległy. Całość musieliśmy opisać w języku angielskim co było dość dużym wyzwaniem.

IMG_9967 IMG_9968 IMG_9969

Opisywaliśmy bardzo szczegółowo elementy programu edukacyjnego, tak aby przyszły nauczyciel/ trener miał pełną wiedzę jak szkolić młodego człowieka w klasie sportowej Rock 'n’ Rolla Akrobatycznego. Systematyka i metodyka nauczania były to główne elementy pierwszych działań projektowych. Pod koniec pierwszego spotkania rozpoczęliśmy nagrywanie modułów edukacyjnych tak aby program był spójny z wideo.

https://www.youtube.com/watch?v=oTODX2lMwyY

https://youtu.be/oTODX2lMwyY

Kolejne spotkanie odbędzie się na Ukrainie w Charkowie. Jednak już przed tym spotkaniem, trenerzy podzielili się zadaniami które bedziemy edytować w otwartym dokumencie.

11.09.2021 w Warszawie odbędzie się prezentacja projektu, podczas zjazdu Światowej Federacji Rock 'n’ Rolla Akrobatycznego WRRC.

 

european_commision            megadance_logo_color.png LOGO MEGA DANCE od Michała LOGO WRRC