LOTTO obóz letni HORYZONT 8-15.08.2021

Sportowo z Rock n Rollem Akrobatycznym

Wspaniały obóz z naszymi tancerzami Rock n Rolla Akrobatycznego zrealizowaliśmy w Piechowicach w ośrodku Horyzont.

Podczas letnego obozu sportowego realizowanego przy wsparciu Fundacji Lotto aktywnie zagospodarowaliśmy czas wolny dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2021. Działania obozowe zrealizowaliśmy w 100%. Działania zostały zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem obozu. Oprócz treningów, realizowaliśmy program edukacyjno -kulturalny który był również ważny dla wszystkich dzieci i młodzieży. Nasz obóz sportowy był bardzo ważnym elementem powrotu do zdrowia fzycznego jak i psychicznego.

Było bardzo sportowo, zdrowo i wesoło. Trenerzy zrobili wszytsko aby czas wakacyjny był dla dzieci i młodzieży wielką przygodą!

Aktywnie zagospodarowaliśmy czas wolnny dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Wzrósł poziom sportowy oraz ogólna kondycja fzyczna uczestników. Poprzez zajęcia sportowe poprawiły się zdolności interpersonalne. Umożliwilismy zawodnikom pochodzącym z rodzin o niskim statusie materialnym udziału w szkoleniu oraz wyjazdu na obóz sportowy. Dzięki realizacji zadania członkowie naszego stowarzyszenia wymienili doświadczenia trenerskie dzięki czemu szkolili zawodników na najwyższy poziom międzynarodowy. Wśród innych istotnych efektów rzeczowych tego zadania widzimy skuteczną popularyzację i
promocję Rock’n’Rolla Akrobatycznego. Podczas obozu sportowego przekazalismy wartości dotyczące wychowania poprzez sport
jak i wiedzy na temat sportu i Historii polskich olimpijczyków.