FUNDACJA LOTTO- Sportowo z Rock n Rollem Akrobatycznym

logo_Fundacja_LOTTO_wersja_walorowa_RGB

Podczas letnego obozu sportowego realizowanego przy wsparciu Fundacji Lotto aktywne zagospodarowaliśmy czas  wolny dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2021. Działania obozowe zrealizowaliśmy w 100%. To był wspaniały czas dla naszej młodzieży gdy poprzez naszą dyscyplinę sportową mogliśmy wpłynąć na wzroste poziomu sportowy oraz ogólną kondycję fzyczną wszystkich uczestników.

Poprzez zajęcia sportowe poprawiły się zdolności interpersonalne. Uczestnicy zintegrowali się.  Oprócz treningów,  realizowaliśmy program edukacyjno -kulturalny który był również ważny dla wszystkich dzieci i młodziezy. Ważnym rezultatem było umożliwienie zawodnikom pochodzącym z rodzin o niskim statusie materialnym udziału w obozie sportowym.  Dzięki realizacji zadania członkowie naszego stowarzyszenia wymienili doświadczenia trenerskie dzięki czemu będą szkolimy zawodników na najwyższy poziom międzynarodowy.

Wśród innych istotnych efektów rzeczowych realizacji obozu była skuteczna popularyzacja i promocja Rock’n’Rolla Akrobatycznego. Zawodnicy dzięki tej dyscyplinie sportowej mogli rozwijać swoje pasje, realizować wzrost poziomu sportowego a wiec czynników wpływających na proces uczenia się pozaformalnego. Dzięki fundacji Lotto mogliśmy na wysokim poziomie zrealizować zadania obozowe zapewniając im treningi na pełnowymiarowej Hali sportowej, pobycie na Ośrodku zapewniającym wyżywienie przeznaczone dla sportowców jak i noclegi i korzystanie z wielu atrakcji UROCZYSKA.

Dla nas organizarowów oraz trenerów ważnym rezultatem było przywrócenie a następnie wzrost poziomu zdrowia młodych sportowców. Zastój spowodowany pandemią ma duży wpływ na młodych ludzi jak i również sportowców. Nasz obóz sportowy był bardzo ważnym elementem powrotu do zdrowia fzycznego jak i psychicznego. Więc, osiągnięte rezultaty mają wpływ na wzrost wiary we własne możliwości, wyższe zawodowe i osobiste aspiracje, zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadań sportowych.

Dziękujemy trenerom, wolontariuszom, rodzicom za zaangażowanie a Fundacji Lotto za wsparcie dzięki któremu mogliśmy w takim wymiarze zrealizować obóz „Sportowo z Rock n Rollem Akrobatycznym”.

lotto