UBEZPIECZENIE SPORTOWE 2019

UBEZPIECZENIE SPORTOWE 2019

 

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z ustaleniami na zebraniu ogólnym z dnia 01.02.2019r, przesyłamy informacje dotyczące ubezpieczenia każdego zawodnika SKT Mega Dance na rok 2019.

Każdy członek naszego klubu powinien/musi wykupić ubezpieczenie klubowe ? ubezpieczenie to jest wymagane przez ustawodawcę i zaproponowany zakres spełnia wymogi art. 38 ustawy o sporcie. Zakres całodobowy obejmuje w szczególności treningi w naszym klubie, udział we współzawodnictwie  jak również wypadki w życiu prywatnym.

Rodziców, którzy nie ubezpieczą dziecka za pośrednictwem klubu zobowiązuje się do dostarczenia do dnia 15.02.2019r, kopii  polisy potwierdzającej ubezpieczenie dziecka w zakresie NNW z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu, oraz wypełnienie oświadczenia i wysłanie do biura klubu.

Oświadczenie o braku zgody na ubezpieczenie SKT Mega Dance 2019.docx

Nawet jeżeli dziecko jest już gdzieś ubezpieczone (w szkole czy indywidualnie czy też w innym klubie) to nie zwalnia to klubu z obowiązku ubezpieczenia zawodnika.

A więc może się zdarzyć, że rodzic będzie musiał wykupić dwie lub więcej polis. Plusem w tej sytuacji jest fakt, iż w razie nieszczęśliwego wypadku można uzyskać odszkodowanie z kilku polis.

Ogólne warunki tego ubezpieczenia są stworzone typowo pod dzieci uprawiające sport wyczynowo.

Załączniki do oferty ubezpieczenia NNW dla zawodników SKT Mega Dance:

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW DLA ZAWODNIKOW SKT MEGA DANCE.pdf
TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU.pdf
nnw plus.pdf
nnw plus karta.pdf

Prosimy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia i wybrać jeden z trzech wariantów. Następnie prosimy o maila na adres megadance.biuro@wp.pl i podanie danych osoby do ubezpieczenia (imię i nazwisko, pesel, data urodzenia oraz wariant I, II, III). Wysokość wybranej składki prosimy wpłacić na konto klubowe z dopiskiem ( imię i nazwisko, wariant I/II/III)

Sportowy Klub Taneczny Mega Dance

  1. Dereszowa 27

65-544 Zielona Góra

ING Bank Śląski: 38 1050 1911 1000 0022 6674 5039

Wpłaty należy dokonać do dnia 15.02.2019r.