RR SPORT FOR ALL

ROCK N ROLL SPORT FOR ALL

     

  Nasz zrealizowany stanowi narzędzie umożliwiające zbliżenie wielu narodów oraz rozwijanie kontaktów międzyludzkich poprzez realizację prozdrowotnego programu edukacyjnego Klas Sportowy Rock ?n? Rolla Akrobatycznego.

ZDJĘCIE SPORT PROJEKT

Projekt wymiany skupiał trenerów z czterech krajów: Słowacja, Ukraina, Polska i Irlandia. Nasza współpraca, partnerstwo i wymiana przyczyniła się do rozwoju nowych umiejętności oraz wywarła pozytywny wpływ na zmiany społeczne. Nasze działania oparte były na wieloletnim doświadczeniu i współpracy z partnerami projektu. Naszych partnerów wybraliśmy ponieważ ich rzetelność jest gwarancją sukcesu projektowego. W swoich szeregach posiadają trenerów zarówno młodych jak i doświadczonych z ogromnym potencjałem. Realizacja projektu przebiegała bez większych zakłóceń.

 

WYNIKI ANKIETA BRATYSŁAWA 2022.jpg 222.jpg

W imieniu partnera z Ukrainy zwróciliśmy się do Komisji Europejskiejz prośbą o zmianę terminu wyjazdu na Ukrainę, w ramach projektu Sport For All. Partner ukraiński poprosił nasi o możliwość zorganizowania wcześniejszego przyjazdu na Ukrainę, ze względu na możliwe ograniczenia C19. Komisja Europejska wyraziła zgodę na zmianę terminu. Spotkania trenerów na Ukrainie został zaplanowany na 28.10-02.11.2021, i zmieniony na 21-26.10.2021. Dużą trudnością okazała się sytuacja agresji Rosji na Ukrainą. Ponieważ wymiana na Słowacji odbyła się 24.28.02.2022 r. Właśnie w tym samym dniu (24.02.2022) rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę. Nasi patnerzy przylecieli na Słowację jednak,były to bardzo trudne chwile, ponieważ podczas realizacji działań projektowych nasi partnerzy z Ukrainy byli pogrążeni w żałobie.

 

SPORT GRUPOWE na www (1) SPORT GRUPOWE na www (2) SPORT GRUPOWE na www (3) SPORT GRUPOWE na www (4)

Poprzednie, wszystkie nasze działania związane z realizacją projektu przebiegły zgodnie z planem. Nasz projekt zakładał zapewnienie trenerom Rock 'n’ Rolla Akrobatycznego, możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a także zdobywania nowych umiejętności poprzez mobilność edukacyjną w Polsce, Czechach , Irlandii i na Ukrainie. Nasz projekt został nawet szerzej upowszechniony ponieważ został zaprezentowany w Helsinkach 12.03.2022 na zjeżdździe członków Światowej Federacji WRRC. W projekt, podczas realizacji działań włączyli się również członkowie euopejskich federacji prosząc nas  finalny program edukacyjny który będzie wspierać działania trenerów w ich klubach sportowych. Rzeczywiście nasza praca podczas projektu bardzo przyczyniła się do rozwoju wielu młodych jak i również doświadczonych trenerów. Ponieważ projekt był całkowicie innowacyjny gdyż nikt wcześniej nie ralizował takiego działania w naszym sporcieefekty edukacyjne są bardzo widoczne. Usystematyzowaliśmy metodologią nauczania w klasach sportowych Rock ?n? Rolla Akrobatycznego. Było to bardzo ciekawe doświadczenie ponieważ starły się różne szkoły treningowe. A więc szkolenie w Europie zachodniej, środkowej i wschodniej. Najwięcej różnic zauważyliśmy w elementach prozdrowotnych gdzie dla różnych osób te wartości były bardziej lub mniej ważne. To właśnie na tej płaszczyźnie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę i edukacja trenerów była skupiona na szczęściu młodego człowieka. Dużym wyzwaniem było dla nas również opisywanie każdego ćwiczenia i prawidłowo wpisanie go w jezyku angielskim. Nazwy potoczne z gimnastyki i ruchu sportowego często mieszały się z prawidłowymi nazewnictwami ćwiczeń. Nazwy konsultowaliśmy z doktorem nauk gimnastycznych Bartłomiejem Hesem oraz wysyłaliśmy skorygowane nazwy do zaprzyjaźnionego klubu gimnastyki z Bostonu US. Edukacja języka angielskiego miała bardzo duży wpływ na wszystkich uczestników projektu.

Dzięki projektowi umożliwiliśmy ścieżkę rozwoju w naszej dyscyplinie sportowej, trenerów w każdym kraju Europy. Poprzez nasze działania

docieramy do narodowych federacji, a następnie do Ministerstw odpowiedzialnych za wdrożenie programu do szkół podstawowych. Efektem trwałym naszego projektu jest utworzony program szkoleniowy, film promocyjny „Rock ?n? Roll Sport For All”. Narodowe federacje otrzymują od nas cały program edukacyjny a efektrm będzzie wystartowanie, w zainteresowanych szkołach nowych klas sportowych od września 2023. Będą tam zatrudniani trenerzy pracujący zgodnie z

naszym programem edukacyjnym.

https://www.youtube.com/watch?v=KYj_UYosz7c&t=1s

 

 

Realizację celów możemy ocenić bardzo wysoko ponieważ oprócz w pełni zrealizowanych działań nasz projekt spotkał się z zainteresowaniem całego środowiska sportowego w Światowej Federacji Rock ?n? Rolla WRRC. Otrzymaliśmy wiele pytań i pomysłów na przyszłe działania związane z klasami sportowymi Rock ?n? Rolla Akrobatycznego. To właśnie na tym celu nam najbardziej zależało. Czyli efekt mnożnikowy naszego działania może spowodować rozwój dyscypliny sportowej tak bardzo rozwijającej młodzego człowieka.

 

HELSINKI HELSKINKI 3 WRRC 2022 Helsinki photo

Projekt w przyszłości, zapewni trenerom organizacji sportowych, zajmujących się Rock 'n’ Rollem Akrobatycznym, możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Ponieważ  dzięki wypracowanemu przez nasz projekt, programowi edukacyjnemu Rock’n’Rolla Akrobatycznego, trenerzy będą mogli pracować w szkołach podstawowych i klubach sportowych ten zrównoważony program, łączący wiele elementów dyscyplin sportowych jak gimnastyka, lekko atletyka, zespołowe gry, taniec sportowy i będzie miał wpływ na wszechstronny rozwój dzieci. Celem projektu był rozwój trenerów biorących udział w projekcie. Właśnie nasze działania projektowe wpłynęły na wiedzę trenerów, postrzeganie sportu jako elementu rozwoju dziecka, na rozwój języka angielskiego, na wzrost kompetencji każdego z trenerów.

247391178_628574328306265_7455785516895580412_n 274823809_245549851118618_7595336836677065357_n

Ważnym efektem realizacji celów projektu była spwymiana doświadczeń trenerów w celu zapoznania się i zbadania metodologii nauczania w różnych krajach, zmierzających do edukacji  w sporcie amatorskim i zawodowym. Zapewniliśmy lepsze  zrozumienie odpowiedniej jakości edukacji sportowej, tworząc mechanizmy dalszego wsparcia i wymiany wiedzy między trenerami i poprawiliśmy umiejętności specjalistów w dziedzinie sportu i rock’n’rolla akrobatycznego. Końcowym produktem jest również program napisany przez uczestnikow

wymiany dla działalności klas sportowych w szkołach, który pozwoli na dalsze zwiększenie liczby uczniów  rock’n’rolla na całym świecie. Program taki będzie służył jako wzór dla działalności i tworzenia klas sportowych w innych dyscyplinach sportowych. Informacje na temat projektu zostały opublikowane na oficjalnych stronach stowarzyszeń i portalach społecznościowych.

Stworzony został specjalny film promocyjny z całości projektu i udostępniony wszystkim zainteresowanym naszym projektem w internecie .

Korzystając ze strony Światowej Federacji Rock n Rolla Akrobatycznego (WRRC), projekt jest widoczny dla 36 krajów zrzeszonych właśnie w WRRC. Zamieściliśmy  w prasie lokalnej artykuły propagujące nasze osiągnięcia uzyskane dzięki udziałowi w Programie.

Program klas sportowych, napisany w ramach projektu, został rozesłany do wszystkich członków WRRC jako przewodnik – metoda dla trenerów, a także rekomendacja działań mających na celu systematyczne angażowanie dzieci i młodzieży w uprawianie tej dyscypliny.

 

https://www.youtube.com/watch?v=KYj_UYosz7c

 

Całość działań projektu było podzielone na etapy: zarządzanie projektem, praca organizacyjna -przygotowanie on-line mobility,

działania wymiany, działania ewaluacyjne-upowszechnienie.

W marcu 2020 zorganizowaliśmy trzy spotkania online na aplikacji ZOOM ? pierwsze z grupą z Irlandii, drugie z grupą

Słowacką i trzecie z grupa Ukraińską. 12 kwietnia odbyło się wspólne spotkanie. Od tego czasu systematycznie

organizowaliśmy spotkania, aby omówić szczegóły realizacji projektu. Zależało nam na profesjonalnych partnerach, którzy tak samo jak my

zaangażują się w działania projektu, będą pracować i mobilizować innych do działania. Tacy właśnie byli nasi wszyscy partnerzy.

Rozpocznieliśmy od spotkań online. Były to spotkania przygotowawcze do realizacji głównych zadań projektowych. Zorganizowaliśmy między 01.02 a 01.08 cztery spotkania online. W planowanych działaniach wymiany trenerów będziemy spotkaliśmy się Polsce, na Ukrainie i Słowacji.  Warunki i koszty realizacji projektu były adekwatne do działań. Działania były rozliczane finansowo oraz merytorycznie. Systematycznie i bez opóźnień opłacaliśmy faktury i pilnowaliśmy księgowanie dokumentów.

UKRAINA zdjęcia SPORT (1) UKRAINA zdjęcia SPORT (2) UKRAINA zdjęcia SPORT (3) UKRAINA zdjęcia SPORT (4) UKRAINA zdjęcia SPORT (5)

Wymiany realizowane bedą w dniach: Polska 06-11.08.2021 Ukraina 21-26.10.2021, Słowacja 24-28.02.2022. W każdym z krajów brało udział sześciu trenerów ze stażem i pięciu trenerów młodych wolontariuszy. Razem jedenastu trenerów z każdego kraju. W każdym z krajów dodatkowo byla osoba koordynująca działania, czyli lider kraju

i jedna osoba jako koordynator główny: razem 49 osób. Działania nasze było podzielone na części związane z przygotowaniem programu edukacyjnego dla klas sportowych w 36 krajach Światowej Federacji Rock 'n’ Rolla Akrobatycznego, a w tym w dwudziestu dwóch krajach Europy. W pierwszym etapie przygotowawczym wykonaliśmy

badania wśród wszystkich członków naszej federacji. Opisaliśmy możliwości organizacyjne dla Ministerstw Sportu w

każdym z krajów, czyli warunki niezbędne dla utworzenia klas sportowych Rock 'n’ Rolla Akrobatycznego. Podczas spotkania wszystkich członków federacji w Helsinkach 12.03.2022 przedstawiciele związków opisywali sytuację organizacyjno prawną w ich krajach. Były to informacje jak działają klasy sportowe oraz jakie wymagania stawia się względem pracownika w pracy w klasach sportowych.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oTODX2lMwyY

 

Podczas wymian opracowaliśmy trzyletni program edukacyjny skupiony na wszechstronnym rozwoju młodego zawodnika.

Skupialiśmy się na elementach psychomotorycznych takich jak: zamiłowanie do sportu, wykształcenie nawyków dbania o zdrowie a przede wszystkim zabawa poprzez sport. Dodatkowo został przygotowany film promocyjny pokazujący jak Rock 'n’ Roll Akrobatyczny może wpłynąć na wszechstronny rozwój dziecka. Podczas projektu wymieniliśmy doświadczenia wypracowane przez lata w PL, SK, UKR i EI. Te działania przyczyniły się to do wspólnego wypracowania programu edukacyjnego. Stworzyliśmy ?network? trenerów i wzmocniliśmy wspólpracę miedzynarodową w tym obszarze.

274970491_3160848240862033_8211574757819973012_n 274980973_652049809190575_2408593015422778953_n IMG_0062 IMG_0065 IMG_0067 IMG_0070

Przyjęliśmy działania na cały okres realizacji do czasu zrealizowania całości projektu, które zostały podzielone na trzy

etapy:

I etap- przygotowanie (konsultacje, rezerwacja noclegów, przygotowanie doc)

II etap- działania projektowe (wymiana)

III etap- działania ewaluacyjne (wprowadzanie dobrych praktyk, wnioski)

Każdy etap był monitorowany poprzez relacjonowanie na stronie Światowej Federacji Rock nRolla WRRC. Ponieważ główny koordynator projektu Bartłomiej Kobylański jest wiceprezydentem WRRC, mamy zapewnienie, iż widoczność i kontrola projektu będzie na bieżąco monitowana na www.education.wrrc.dance . Ponadto działania finansowe były kontrolowane przez biuro rachunkowe organizacji aplikujacej wniosek. Ustalone wcześniej przez kordynatora i liderów grup zobowiązania będą podpisane przez osoby decyzyjne w organizacjach.

244641911_286525206806884_2616935785132300532_n (1) 274510200_4874404129308113_5398702547728417788_n 274773000_1209260052939231_7334674940118362577_n 274817095_647602279836425_4506007034640003613_n 275027999_5380793095268674_1818615338606057223_n

Liderzy grup podpisali kontrakty zapewniające pracę i odpowiedzialność za działania. Kontrakty były związane również z otrzymaniem wynagrodzenia finansowego za pracę w realizacji projektu.  Mimo iż współpracowaliśmy z naszymi partnerami chcemy od wielu lat, chcieliśmy aby taki dokument zabezpieczył na organizatowrów przed odstąpieniem od postanowień. Jedynym z niebezpieczeństw była sytuacja z pandemią C19 oraz różne zasady obostrzeń w danym kraju. Dodatkowo jak się okazało, podczas realizacji projektu rozpoczęła się wojna w Ukrainie a to spowodowało trudności komunikacyjne z gdupą z Ukrainy po dziłaniach na Słowacji. W efekcie końcowym, mimo problemów, nasz partner z Ukrainy wykonał wyszystkie działania które były zaplanowane w projekcie. Podczas wymiany w Polsce nasze działania opierały się na skonstruowaniu szablonu programu edukacyjnego klas sportowych. Te działania były bardzo aktywne ponieważ pracowaliśmy na Sali konferencyjnej i w grupach tworzyliśmy szkic programu. Również wszystkie te ćwiczenia konsultowaliśmy i wykonywaliśmy praktycznie. Mówiąc o ich przydatności i metodologii nauczania. Działania w Ukrainie to była kontynuacja pracy i działań wymiany w Polsce oraz dokończenie opisu programu edukacyjnego na wszystkie trzy lata w edukacji wczesnoszkolnej. Działałania na Słowacji były w pierwszej części warsztatami szkoleniowymi trenerów a w kolejnej części podsumowaniem całego programu edukacyjnego wraz z rozdaniem certyfikatów dla uczestników. Dla wzbogacenia wiedzy, podczas wymiany na Słowacji odbyły się również warsztaty z fizjoterapeutą podczas których pracowaliśmy nad prozdrowotnymi aspektami pracy z dziećmi i młodzieżą.

Całość projektu a więc dotychczasowych działań wymiany w Polsce, Ukrainie i Słowacji była przedstawiona na zjeździe członków Światowej Federacji podczas General Meeting w Finlandii w marcu 2022. Wszystkie nasze działania były umieszczane na stronach internetowych w naszych krajach jak i również na stronie WRRC  https://education.wrrc.dance/rocknroll-sport-for-all/

235891924_1470902419937861_27997980240842903_n 244586396_944628159464586_1179901158148648783_n 273729061_904360490232620_7522503030910582872_n 274658927_3200896106852008_1674816219925769029_n

 

Od Kwietnia do czerwca spotkaliśmy się trzykrotnie w Polsce , w Zielonej Górze aby całość programu edukacyjnego połączyć w wideo moduły edukacyjne. To właśnie ten pomysł narodził się podczas warsztatów w Ukrainie gdzie młodzi trenerzy podsuneli nam pomysł amy uatrakcyjnić i ułatwiść dostęp do naszego programu należy każdy z elementów nagrać. Takie wideo moduły będą bardziej dostępne dla osób które chcą rozpocząć pracę z dziećmi w naszej dyscyplinie sportowej. Do nagrań tych modułów zaangażowaliśmy liderów grup oraz trenerów koordynujących program edukacyjny klas sportowych. Poprzez działania nasz projekt stworzył ?network? trenerów w tym sporcie i wzmocnił wspólpracę miedzynarodową w tym obszarze. Komisja ekspansji Światowej Federacji WRRC poprosiła nas o dostęp naszych materiałów edukacyjnych, tak aby wysłać je do krajów z poza Europy, tam gdzie nasz sport dopiero zaczyna się rozwijać.

 

IMG_8692 IMG_8712 IMG_8675 IMG_8718

Wyniki działań możemy ocenić wysoko. Zostały zrealizowane działania organizacyjne, edukacyjne, promocyjne oraz finansowo księgowe. Poprzez systematyczna ewaluację działań mieliśmy ciągłą kontrolę nad naszym projektem. Ponadto liderzy projektu byli zawsze dostępni pomocni i aktywni. To zapewniło nam wysoką ocenę projektu. Działania zostały zrealizowane w terminie oraz miejscu. Ilośc obób oraz uczestnicy zgodnie z planem. Finansowanie, opłaty oraz rozliczanie projektu było kontrolowane i terminowe. W momentach trudnych tj. Pandemia covid czy wojna w Ukrainie, zmusiły nas do bycia elastycznym w działaniach jednak wszystko zrealizowaliśmy zgodnie z planem. Podsumowanie działań projektowych odbyło się w Słowacji a dodatkowe rozpowszechnienie rezultatów podczas zajazdu członków Światowej Federacji 12.03.2022 w Helsinkach. Dodatkowo do zamierzonych działań wykonaliśmy wideo moduły edukacyjne oparte na programie klas sportowych. To działanie wzbogaciło dodatkowo nasz projekt.

 

Całość projektu była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

EU Commision LOGO