REGULAMIN TRENINGI W KLUBIE PODCZAS PANDEMII

Drodzy rodzice,

przypominamy o ważnych zasadach dotyczących zajęć w klubie podczas pandemi koronawirusa w Polsce.

Rodzice, opiekunowie – nie wchodzą do budynku.     Zostawiają zawodników i odbierają po treningu.

Do 25.04.2021 udział w treningach mogą brać tylko zawodnicy Polskiego Związku Rock 'n’ Rolla Akrobatycznego PZRA posiadający ważną licencje zawodnika. Zawodnicy Kadry Polski startujących w zawodach Światowej Federacji Rock 'n’ Rolla WRRC również mogą mieć treningi zgodnie z rozporządzeniem.

Jesteśmy Sportowym Klubem Tanecznym i działamy  zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na bip  gov.pl

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia?fbclid=IwAR3EaxTywae_kvhw4aTCnbR3yBMszSLIaCFWbMY1Kzz8HmS0AaqHwGKb6-4

 

UWAGA zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawartym w poniższym załączniku oraz muszą stosować się do zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa w Polsce.

REGULAMIN KLUBU SKT MEGA DANCE ul. Fabryczna 13 czas pandeni C19

 

      Przypominamy, iż w klubie znajdują się dozowniki do dezynfekcji rąk. Sala jest sprzątana, klamki włączniki dezynfekowane na bieżąco.

Treningi są skrócone i jest ograniczona ilość osób na treningu. Związane jest to z wietrzeniem sali oraz z dezynfekcją klubu pomiędzy grupami.

Na treningach nie mieszają się grupy. Dopiero po wyjściu z sali jednej grupy do klubu może wejść kolejna.

Wszyscy zawodnicy  przybywający do Klubu ?Krzywy Komin? powinni zapoznać się z regulaminami, wytycznymi ogólnymi oraz wytycznymi do korzystania z Sali tanecznej.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, zawodnik nie będzie wpuszczony na teren klubu.

Wszyscy zawodnicy korzystający z siedziby klubu zobowiązani są do informowania trenerów o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

Zaleca się zachowanie odpowiedniego odstępu między osobami ćwiczącymi.

Stosując się do zaleceń, zmniejszymy ryzyko zachorowań naszych najbliższych.