PNWM -W rytmie rock’n’rolla

TO BYŁ WSPANIAŁY PROJEKT

„W rytmie rock’n’rolla”

LOGO PNWM MINISTERSTWA NIEMIEC

30.03.2023- 03.04.2023  PNWM

POLSKA- NIEMCY -UKRAINA

TRIYOU_Logo_RGB

 

Projekt zakłądał realizację warsztatów tanecznych, które obejmowały codzienne treningi z trenerami. Celem projektu było doskonalenie i rozwijanie umiejętności tanecznych, poznanie nowych technik tanecznych oraz wzajemne poznanie uczestników. Podczas zajęć tanecznych każdy uczestnik mógł oddać się fantazjom w tanecznych improwizacjach.

W dniu 30.03.2023 odbyły się warsztaty taneczne prowadzone przez trenerów z Polski, Niemiec i Ukrainy. Na zakończenie odbył się pokaz umiejętności, na którym uczestnicy zaprezentowali zdobytą wiedzę i umiejętności.

ZD POL UKR DE 7 ZD POL UKR DE 22 ZD POL UKR DE 4

Nawiązaliśmy wspaniałe przyjaźnie pomiędzy młodzieżą polską, niemiecką i ukraińską w ramach projektu PNWM (Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Młodzieżowe Warsztaty). Projekt ten umożliwił spotkanie i wspólną pracę nad rozwojem umiejętności tanecznych oraz wzajemnym poznawaniem się. Dzięki tej inicjatywie, młodzi ludzie mieli okazję do nawiązania trwałych więzi i zrozumienia międzykulturowego. Był to nie tylko czas intensywnych treningów, ale również wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie. Projekty takie jak PNWM przyczyniają się do budowania więzi między narodami i promowania tolerancji oraz współpracy.

 

UKR zczda UKR ZDJĘCIA UKR Zdjęcia UKR zdjęcicica UKR zdzdzdz UKR zdzdzsje

Zrobiliśmy to!

Nawiązaliśmy wspaniałe przyjaźnie pomiędzy młodzieżą polską, niemiecką i ukraińską w ramach projektu PNWM (Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Młodzieżowe Warsztaty). Byliśmy odpowiedzialni za organizację i realizację tego projektu, który umożliwił młodym ludziom spotkanie się, rozwijanie umiejętności tanecznych oraz wzajemne poznawanie się. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy stworzyć takie możliwości dla młodzieży i przyczynić się do budowania trwałych więzi międzykulturowych. Nasze wysiłki zaowocowały nawiązaniem trwałych przyjaźni i wzajemnym zrozumieniem pomiędzy uczestnikami.

 

ZD POL UKR DE 5 ZD POL UKR DE 6 ZD POL UKR DE

Ten projekt był dla nas nie tylko spełnieniem naszych celów, ale również dowodem na to, jak ważne jest promowanie tolerancji, współpracy i budowanie więzi między narodami.

 

PrintNA WWW 3 kraje PNWM 2023 na www LOGO PNWM MINISTERSTWA NIEMIECpobrane

Działania PNWM (Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Młodzieżowe Warsztaty) obejmowały szereg aktywności mających na celu osiągnięcie założonych celów projektu.

 

Oto działania realizowane w ramach PNWM:

Organizowaliśmy intensywne treningi taneczne, podczas których uczestnicy mieli okazję doskonalić swoją technikę taneczną oraz poznawać nowe style i techniki taneczne. Treningi prowadzili doświadczeni trenerzy z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Organizowaliśmy różnorodne zajęcia, które miały na celu pobudzenie integracji i współpracy wśród uczestników. Dzieci miały możliwość pracować w zespołach, rozwiązywać zadania i wyzwania, co sprzyjało budowaniu relacji i wzajemnemu poznawaniu się.

Podczas zajęć tanecznych dawaliśmy uczestnikom swobodę w tworzeniu improwizacji tanecznych, co rozwijało ich inwencję twórczą i wyobraźnię.

Organizowaliśmy różnorodne gry, zabawy i aktywności grupowe, które miały na celu rozbudzenie radości, kreatywności i energii uczestników. Dzięki temu mieli oni okazję do wspólnego spędzania czasu i budowania więzi.

Organizowaliśmy spotkania i prezentacje kulturowe, podczas których uczestnicy mieli okazję dzielić się informacjami o swojej własnej kulturze oraz uczyć się o kulturze innych uczestników. To umożliwiało wzajemne zrozumienie i szanowanie różnorodności.

Planowaliśmy wizyty na różnych wydarzeniach tanecznych oraz organizowaliśmy pokazy, podczas których uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności taneczne i zyskać większą pewność siebie.

Działania te miały na celu nie tylko rozwijanie umiejętności tanecznych, ale również integrację między uczestnikami, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności, a także promowanie aktywności fizycznej i korzyści z nią związanych.