OBÓZ LETNI LOTTO 2022

Obóz Letni LOTTo 2022 zakończony!

lotto_logo_login.b4d067eb

Podczas letnego obozu sportowego realizowanego przy wsparciu Fundacji Lotto aktywnie zagospodarowaliśmy czas wolny dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2022. Działania obozowe zrealizowaliśmy w 100%.   Oprócz treningów, realizowaliśmy program edukacyjno -kulturalny który był również ważny dla wszystkich dzieci i młodzieży. Nasz obóz sportowy był bardzo ważnym elementem powrotu do zdrowia fzycznego jak i psychicznego dla naszych tancerzy.

50 tancerzy z naszego stowarzyszenia mogło dzięki naszemu projektowi otrzymać 1.000 zł wsparcia fiansowego. Ten projekt wzbogacił działania naszego stowarzyszenia a w szczególności pomoc zawodnikow w rozwoju sportowemu tancerzy .

Ośrodek LOTTO 2022 obozy Letnie RR (1) Zajęcia integracyjne LOTTO 2022 obozy Letnie RR (14) Grupa przed budynkiem LOTTO 2022 obozy Letnie RR (13) Zdjęcie grupowe na obozie LOTTO 2022 obozy Letnie RR (7)

 

Poprzez zajęcia sportowe poprawiły się zdolności interpersonalne. Ważnym rezultatem było umożliwienie zawodnikom pochodzącym z rodzin o niskim statusie materialnym udziału w obozie sportowym. Wśród innych istotnych efektów rzeczowych realizacji obozu była skuteczna popularyzacja i promocja Rock?n?Rolla Akrobatycznego. Zawodnicy mogli rozwijać swoje pasje, realizować wzrost poziomu sportowego a wiec czynników wpływających na proces uczenia się pozaformalnego. Ważnym rezultatem było przywrócenie a następnie wzrost poziomu zdrowia młodych sportowców. Zastój spowodowany pandemią miał duży wpływ na młodych ludzi jak i również sportowców. Nasz obóz sportowy był bardzo ważnym elementem powrotu do zdrowia fzycznego jak i psychicznego. Więc, osiągnięte rezultaty mają wpływ na wzrost wiary we własne możliwości, wyższe zawodowe i osobiste aspiracje, zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadań sportowych.

 

Sala sportowa LOTTO 2022 obozy Letnie RR (10)

DzięZajęcia wieczorne sportowe LOTTO 2022 obozy Letnie RR (11)

Dziękujemy trenerom oraz wolontariuszom za  pracę z naszymi podopiecznymi.

To właśnie największym sukcesem obozu uznaliśmy zaangażowanie trenerów i wolontariuszy w zadania poza sportowe. Oprócz rzeczywistyego wzrost poziomu motoryczności wolontariusze oraz trenerzy bardzo aktywnie angażowali się co miało duży wpływn na integracę, rozwój dzieci.

 

 

zdjęcia LATO Słubice obóz 2022 (393)

lotto_logo_login.b4d067eb